41300, Сумська область, м. Кролевець, пл. Миру, 1, тел./факс (05453) 5-25-56/5-11-54, E-mail: rada@krolrada.gov.ua
 

Державні ресурси

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Погода

Відеоархів сесій

Календар подій

Май 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Кролевецький молодіжний клуб ДЖУРА

Проект ЗУ «Про порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж районів»

ПРОЕКТ
Вноситься
Народними депутатами України
Федорук М.Т. № 399
Мельник С.І. посв. №187
Река А.О. посв. № 347
Ледовських О.В. посв. № 252
Бойко О.П. посв. №286
Амельченко В.В. посв. № 205
Патшник В.Ю. посв. №150
Дехтярчук О.В. посв. № 372
Зубач Л.Л. посв. № 151
Гуляєв В.О. посв. № 338 Шкрум А.І. посв. 213
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж районів
Цей Закон визначає порядок утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж районів під час проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні
Стаття 1. Форми утворення, ліквідації району, встановлення і зміни його меж.
1. Утворення нового району здійснюється шляхом об‘єднання в один район територій двох і більше суміжних районів, визначення нового адміністративного центру району.
2. При утворенні нового району шляхом об‘єднання в один район територій двох і більше суміжних районів здійснюється ліквідація районів, які увійшли в склад новоутвореного району.
3. При утворенні нового району встановлюються його межі, що визначаються по зовнішніх межах територій юрисдикції міських, сільських, селищних рад, що в нього входять.
4. Без утворення нового району зміна меж районів відбувається шляхом віднесення частини території одного району до території іншого.
5. Назва району, як правило, є похідною від назви його адміністративного центру.
Стаття 2. Порядок утворення, ліквідації району, встановлення і зміни меж районів
1. Утворення, ліквідація району, встановлення і зміна меж районів здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону.
2. Законопроект про утворення, ліквідацію району, встановлення і зміни меж районів вноситься на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України.
При настанні передумов, визначених у частині першій статті 3 цього Закону відповідний законопроект вноситься на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України протягом трьох місяців з моменту настання таких передумов.
3. Закон про утворення, ліквідацію району, встановлення і зміни меж районів визначає перелік сільських, селищних, міських територіальних громад, що входять до складу новоствореного району чи районів, межі яких змінюються без утворення нового району, перелік районів, які ліквідовуються, назву та адміністративний центр новоствореного району
4. До пояснювальної записки до законопроекту додаються:
1) відомості про основні демографічні показники у відповідних районах та їх відповідні значення новоствореного району чи районів, межі яких змінюються без утворення нового району;
2) карту-схему новоствореного району чи районів, межі яких змінюються без утворення нового району із зазначенням його (їх) площі.
Стаття 3. Передумови для утворення нового району.
1. Утворення нового району може здійснюватись у разі створення в одному із суміжних районів територіальної громади (територіальних громад) в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», яка відповідає Перспективному плану формування спроможних громад, затвердженому Кабінетом Міністрів України, чи визнана Кабінетом Міністрів України спроможною, і при цьому:
— більше половини населення району проживає на території такої об’єднаної територіальної громади (об’єднаних територіальних громад);
— адміністративний центр району є адміністративним центром об’єднаної територіальної громади чи є містом республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення.
2. Утворення нового району може здійснюватись також в порядку удосконалення мережі територіальних органів центральних органів виконавчої влади
Стаття 4. Правові наслідки утворення, ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж
1. Райони вважаються утвореними, ліквідованими, такими, де встановлені чи змінені межі після набуття чинності відповідним законом.
При ліквідації району, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, ліквідовуються як юридичні особи публічного права районна рада, її апарат, районна державна адміністрація, районні територіальні органи центральних органів виконавчої влади, що здійснювали визначені законом повноваження на території району, що ліквідовується.
При утворенні району Кабінетом Міністрів України приймається рішення про утворення в ньому відповідної районної державної адміністрації.
2. Депутати районних рад районів, що ліквідовується, продовжують виконувати свої повноваження до чергових місцевих виборів у складі районної ради новоутвореного району. Формування органів управління районної ради новоутвореного району здійснюється в порядку, визначеному законом.
3. Районні бюджети районів, що ліквідовуються, виконуються окремо до кінця бюджетного періоду з урахуванням особливостей, встановлених цією частиною.
До завершення періоду окремого виконання районних бюджетів районів, що ліквідовуються, функції головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів районних бюджетів районів, що ліквідовуються, продовжують здійснювати відповідні бюджетні установи в особі голови районної державної адміністрації новоутвореного району, керівників її структурних підрозділів, інших керівників бюджетних установ.
Районна рада новоутвореного району може вносити зміни до рішень про районні бюджети районів, що ліквідовуються.
Залишки коштів на кінець бюджетного періоду районних бюджетів районів, що ліквідовуються, перераховуються до районного бюджету новоутвореного району на підставі платіжних доручень за підписом голови районної державної адміністрації новоутвореного району.
4. У випадку зміни меж районів без утворення нового району депутати відповідних районних рад виконують свої обов‘язки до дати проведення чергових місцевих виборів.
5. Після припинення повноважень районних рад, районних державних адміністрацій, видані ними нормативно-правові акти, невиконані акти індивідуальної дії зберігають чинність на відповідних територіях та для відповідних осіб.
Районна рада, районна державна адміністрація новоутвореного району можуть вносити зміни, визнавати такими, що втратили чинність, або скасовувати акти відповідних районних рад, районних державних адміністрацій, визначені в абзаці першому цієї частини.
6. Районна рада новоствореного району є правонаступником прав та обов’язків районних рад районів, що ліквідовуються, з дати ліквідації районів.
Майно, що перебувало у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст району, який ліквідовується, передається у власність територіальної громади за місцем його розташування, крім майна, яке передається до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст новоутвореного району для виконання повноважень, визначених законодавством. Порядок передачі такого майна визначається Кабінетом Міністрів України.
Перехідні та прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Визнати таким, що втратив чинність в частині утворення і ліквідації районів, встановлення і зміна їх меж, Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654-Х “Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР” (Відомості Верховної Ради УРСР, 1981 р., № 12, ст. 179).
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) пункт 6 частини першої статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13,
ст. 222 із наступними змінами) доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
«утворює і ліквідовує, найменовує і перейменовує місцеві державні адміністрації.»;
2) статтю 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20—21, ст. 190 із наступними змінами) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
«Утворення і ліквідація, найменування і перейменування місцевих державних адміністрацій здійснюється Кабінетом Міністрів України.»;
У зв’язку з цим частини третю — четверту вважати відповідно частинами четвертою — п’ятою.
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України законопроекти про утворення нових районів у випадках, передбачених частиною першою статті 3 цього Закону та привести у відповідність свої нормативно-правові акти.
5. Встановити, що при заміщенні посад голів районних державних адміністрацій в порядку, визначеному законодавством України, за інших рівних умов перевагу мають особи, які працювали на посадах голів районних рад чи голів районних адміністрацій районів, де об’єднані в порядку, визначеному Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» територіальні громади сформувались навколо районного центру.

Голова Верховної Ради
України