41300, Сумська область, м. Кролевець, пл. Миру, 1, тел./факс (05453) 5-25-56/5-11-54, E-mail: rada@krolrada.gov.ua
 

Державні ресурси

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Погода

Відеоархів сесій

Календар подій

Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Кролевецький молодіжний клуб ДЖУРА

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»

ПРОЕКТ

 Вноситься

Кабінетом Міністрів України

 А. ЯЦЕНЮК

“     ”                     2015 р.

Закон УкраЇни

 Про внесення змін до Закону України

“Про Державний бюджет України на 2015 рік”

________________________________________ 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Внести до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37) такі зміни:

1) статтю 1 викласти у такій редакції:

“Стаття 1. Визначити на 2015 рік:

доходи Державного бюджету України у сумі 498.150.708 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України — у сумі 473.536.676,6 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 24.614.031,4 тис. гривень, згідно з додатком № 1 до цього Закону;

видатки Державного бюджету України у сумі 563.240.702,6 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України — у сумі 536.837.696,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 26.403.005,7 тис. гривень;

повернення кредитів до Державного бюджету України у сумі 4.796.231,8 тис. гривень, у тому числі повернення кредитів до загального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.785.865,2 тис. гривень та повернення кредитів до спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 2.010.366,6 тис. гривень;

надання кредитів з Державного бюджету України у сумі 16.006.237,2 тис. гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду Державного бюджету України — у сумі 1.917.849,3 тис. гривень та надання кредитів із спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 14.088.387,9 тис. гривень;

граничний обсяг дефіциту Державного бюджету України у сумі 76.300.000 тис. гривень, у тому числі граничний обсяг дефіциту загального фонду Державного бюджету України — у сумі 62.433.004,4 тис. гривень та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України — у сумі 13.866.995,6 тис. гривень, згідно з додатком № 2 до цього Закону.”;

2) у статті 5 цифри “1.176.060.356,4” замінити цифрами “1.394.430.819,3”;

3) статтю 11 доповнити пунктом 7 такого змісту:

“7) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів.”;

4) статтю 14 доповнити пунктом 15 такого змісту:

“15) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 11 цього Закону).”;

5) у частині першій статті 15 цифри “65.400.000” замінити цифрами “60.500.000”;

6) статтю 19 викласти у такій редакції:

“Стаття 19. Надати право Кабінету Міністрів України здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики в межах обсягів, встановлених у додатку № 2 до цього Закону, у сумі 29.700.000 тис. гривень, у тому числі 10.700.000 тис. гривень для компенсації збитків від постачання природного газу в район проведення антитерористичної операції, з подальшим придбанням у державну власність в обмін на зазначені облігації акцій додаткової емісії публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України.”;

7) у абзацах 30 та 32 статті 25 після слів “сфери управління” доповнити словами “Міністерства охорони здоров’я, Міністерства інфраструктури”;

8) пункт 1 статті 26 доповнити абзацом такого змісту:

“Розрахунковий показник обсягу субвенції на підготовку робітничих кадрів (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня, приведених контингентів учнів професійно-технічних навчальних закладів та інших навчальних закладів, які здійснюють підготовку робітничих кадрів, станом на 1 січня року, що передує планованому.”;

9) пункт 2 статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

“Розрахунковий показник обсягу освітньої субвенції (крім резерву) визначається залежно від її загального обсягу, фінансового нормативу бюджетної забезпеченості одного учня загальноосвітнього навчального закладу, приведених контингентів учнів усіх типів загальноосвітніх навчальних закладів станом на 5 вересня року, що передує поточному.”;

10) доповнити Закон статтями 29—32 такого змісту:

“Стаття 29. Надати право Кабінету Міністрів України для забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснювати розподіл та перерозподіл освітньої, медичної субвенцій та субвенції на підготовку робітничих кадрів.”;

Стаття 30. Установити, що заходи щодо побудови охорони українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, можуть здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету, передбачених за програмою “Державні капітальні видатки, що розподіляються Кабінетом Міністрів України.”;

Стаття 31. Дозволити Київській міській раді здійснити реструктуризацію запозичень, здійснених відповідно до пункту 15 розділу VІ “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, продовживши строк погашення основної суми боргу на не менше ніж на 360 календарних днів.”;

Стаття 32. Надати право Кабінету Міністрів України залучати кредитні кошти під державні гарантії в розмірі до 1 млрд. дол. США для створення стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду. Кабінету Міністрів України затвердити порядок його формування і використання.”;

11) у розділі “Прикінцеві положення”:

у пункті 7 цифри та слово “3, 5 та 7” замінити цифрами та словом “4, 7 та 10”;

в абзаці третьому пункту 9 слова і цифри “частини третьої статті 69, статті 129, частини першої статті 144 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41—42, ст. 529; 2010 р., № 43, ст. 529; 2010 р., № 44—45)” замінити словами і цифрами “Закону України “Про судоустрій і статус суддів” (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41—45, ст. 529 із наступними змінами)”;

доповнити “Прикінцеві положення” пунктами 14 і 15 такого змісту:

“14. Дозволити Міністерству фінансів України здійснювати правочини з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками), обслуговування та погашення яких здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань держави з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу, визначеного цим Законом, та показників фінансування державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатку № 2 до цього Закону.

У разі прийняття суб’єктами господарювання державного сектору економіки, державними банками та/або міськими радами рішення про намір здійснити правочини за кредитами (позиками), місцевим боргом за місцевими зовнішніми запозиченнями шляхом обміну (зміни умов діючих позик), випуску та продажу боргових зобов’язань ці позичальники забезпечують здійснення такого правочину за погодженням з Міністерством фінансів України та залученням його фінансового радника за рішенням Кабінету Міністрів України на визначених ним умовах.”;

15. Зупинити на 2015 рік дію норми пункту 7 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України в частині видатків на співфінансування (50 відсотків) проектів ліквідації підприємств вугільної і торфодобувної промисловості та витрат на утримання водовідливних комплексів у безпечному режимі.”.

2. Внести зміни до додатків № 1—8 та 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” відповідно до додатків № 1—9 до цього Закону, виклавши додатки № 8 та № 10 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік” у новій редакції.

3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

              Голова Верховної Ради України

За даними офіційного сайту Верховної Ради України.

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54063