41300, Сумська область, м. Кролевець, пл. Миру, 1, тел./факс (05453) 5-25-56/5-11-54, E-mail: rada@krolrada.gov.ua
 

Державні ресурси

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Погода

Відеоархів сесій

Календар подій

Июль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Кролевецький молодіжний клуб ДЖУРА

23.01.2017

Інформація  щодо  істотних умов  контракту, укладеного з Ніжнік  Галиною Кирилівною, призначеною на  посаду  директора  районного  комунального закладу «Музей Кролевецького  ткацтва» за  результатами  конкурсного  відбору

  

Істотні умови контракту:

Ніжнік  Галина  Кирилівна  призначена  на  посаду  директора  районного  комунального закладу «Музей Кролевецького  ткацтва» за контрактом на термін  з 23.01.2017  по 22.01.2022.

Згідно з контрактом  директор районного  комунального  закладу  здійснює керівництво Закладом, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством, статутом Закладу.

         Керівник  зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України;

дотримуватись виконання програм розвитку Закладу на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місцевого бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку розрахунків на утримання Закладу по загальному і спеціальному фондах та подавати його на затвердження;

подавати в установленому порядку  квартальну та річну фінансову звітність  закладу культури;

вживати заходів  щодо створення належних умов праці працівникам Закладу відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в Закладі відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників Закладу на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової  (виконавської) дисципліни;

виконувати вимоги, надані Уповноваженим органом, в межах своєї компетенції;

забезпечувати надання Закладом платних послуг населенню за складеною калькуляцією згідно вимог чинного законодавства;

у разі припинення трудових відносин передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

Керівник має право:

без доручення діяти від імені Закладу, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

відкривати рахунки  в банках, рахунки в органах  Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштів Закладу, затвердженими на фінансовий рік;

укладати договори та інші угоди;

укладати трудові договори з працівниками Закладу, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Закладу, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом Закладу, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  закладу;

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;

в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Закладу;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, уповноваженим органом, статутом Закладу і цим контрактом до компетенції Керівника.

Оплата  праці  та  соціально-побутове  забезпечення  керівника:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

місячного посадового окладу  розмір якого встановлюється відповідно до розміру  тарифних  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати праці керівних працівників  закладів  та  організацій  культури;

щомісячної доплати  до посадового окладу за стаж роботи;

надбавок, які виплачуються відповідно до вимог чинного законодавства в розмірі, визначеному  рішенням Уповноваженого органу  за поданням Закладу.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом,  надбавки зменшуються або скасовуються.

Керівникові виплачується:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства за рішенням Уповноваженого органу  у межах наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога, у тому  числі  на оздоровлення, у сумі  не  більше  ніж один  посадовий оклад  на рік,  крім  матеріальної допомоги  на  поховання, відповідно  до законодавства  за рішенням Уповноваженого органу  у межах  наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога  на оздоровлення  відповідно  до законодавства за рішенням Уповноваженого органу  при наданні  щорічної відпустки у межах  наявних коштів на оплату праці;

премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, у розмірі, що не перевищує посадового окладу. Преміювання Керівника здійснюється за рішенням  Уповноваженого органу у межах фонду оплати праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в Закладі нещасного випадку із смертельним наслідком з вини Закладу премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства та 7 днів додаткової відпустки відповідно до колективного договору.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із  Уповноваженим органом.

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених Контрактом, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені  чинним  законодавством.

Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу або Уповноваженого органу:

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для Закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності  закладу культури;

у разі незабезпечення виконання  в установлені  строки вимог контролюючих органів;

з інших підстав.

Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

у разі систематичного невиконання Уповноваженим органом своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності  Закладу культури;

у  разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.