41300, Сумська область, м. Кролевець, пл. Миру, 1, тел./факс (05453) 5-25-56/5-11-54, E-mail: rada@krolrada.gov.ua
 

Державні ресурси

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Погода

Відеоархів сесій

Календар подій

Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Кролевецький молодіжний клуб ДЖУРА

23.01.2017

Інформація  щодо  істотних умов  контракту, укладеного з Ніжнік  Галиною Кирилівною, призначеною на  посаду  директора  районного  комунального закладу «Музей Кролевецького  ткацтва» за  результатами  конкурсного  відбору

  

Істотні умови контракту:

Ніжнік  Галина  Кирилівна  призначена  на  посаду  директора  районного  комунального закладу «Музей Кролевецького  ткацтва» за контрактом на термін  з 23.01.2017  по 22.01.2022.

Згідно з контрактом  директор районного  комунального  закладу  здійснює керівництво Закладом, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством, статутом Закладу.

         Керівник  зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України;

дотримуватись виконання програм розвитку Закладу на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місцевого бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку розрахунків на утримання Закладу по загальному і спеціальному фондах та подавати його на затвердження;

подавати в установленому порядку  квартальну та річну фінансову звітність  закладу культури;

вживати заходів  щодо створення належних умов праці працівникам Закладу відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в Закладі відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників Закладу на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової  (виконавської) дисципліни;

виконувати вимоги, надані Уповноваженим органом, в межах своєї компетенції;

забезпечувати надання Закладом платних послуг населенню за складеною калькуляцією згідно вимог чинного законодавства;

у разі припинення трудових відносин передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

Керівник має право:

без доручення діяти від імені Закладу, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

відкривати рахунки  в банках, рахунки в органах  Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштів Закладу, затвердженими на фінансовий рік;

укладати договори та інші угоди;

укладати трудові договори з працівниками Закладу, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Закладу, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом Закладу, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  закладу;

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;

в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Закладу;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, уповноваженим органом, статутом Закладу і цим контрактом до компетенції Керівника.

Оплата  праці  та  соціально-побутове  забезпечення  керівника:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

місячного посадового окладу  розмір якого встановлюється відповідно до розміру  тарифних  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати праці керівних працівників  закладів  та  організацій  культури;

щомісячної доплати  до посадового окладу за стаж роботи;

надбавок, які виплачуються відповідно до вимог чинного законодавства в розмірі, визначеному  рішенням Уповноваженого органу  за поданням Закладу.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом,  надбавки зменшуються або скасовуються.

Керівникові виплачується:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства за рішенням Уповноваженого органу  у межах наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога, у тому  числі  на оздоровлення, у сумі  не  більше  ніж один  посадовий оклад  на рік,  крім  матеріальної допомоги  на  поховання, відповідно  до законодавства  за рішенням Уповноваженого органу  у межах  наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога  на оздоровлення  відповідно  до законодавства за рішенням Уповноваженого органу  при наданні  щорічної відпустки у межах  наявних коштів на оплату праці;

премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, у розмірі, що не перевищує посадового окладу. Преміювання Керівника здійснюється за рішенням  Уповноваженого органу у межах фонду оплати праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в Закладі нещасного випадку із смертельним наслідком з вини Закладу премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства та 7 днів додаткової відпустки відповідно до колективного договору.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із  Уповноваженим органом.

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених Контрактом, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені  чинним  законодавством.

Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу або Уповноваженого органу:

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для Закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності  закладу культури;

у разі незабезпечення виконання  в установлені  строки вимог контролюючих органів;

з інших підстав.

Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

у разі систематичного невиконання Уповноваженим органом своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності  Закладу культури;

у  разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.