41300, Сумська область, м. Кролевець, пл. Миру, 1, тел./факс (05453) 5-25-56/5-11-54, E-mail: krolrada@gmail.com
 

Державні ресурси

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Погода

Відеоархів сесій

Календар подій

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Кролевецький молодіжний клуб ДЖУРА

Фінансовий план редакції районної газети на 2017 рік

 

фінансовий план КП Редакція на 2017р. фінансовий план КП Редакція на 2017р.2 фінансовий план КП Редакція на 2017р.3 фінансовий план КП Редакція на 2017р.4

 

Фінансовий план комунального підприємства на 2017 рік

 

фінансовий план бті на 2017р. фінансовий план бті на 2017р.2 фінансовий план бті на 2017р.3 фінансовий план бті на 2017р.4

Фінансовий план комунального підприємства на 2017 рік

 

фінансовий план КП Кролевкцькі рушники на 2017р.1 фінансовий план КП Кролевкцькі рушники на 2017р.2 фінансовий план КП Кролевкцькі рушники на 2017р.3 фінансовий план КП Кролевкцькі рушники на 2017р.4

План комунального підприємства на 2017 рік

 

фінансовий план КП Акватермо на 2017р.1 фінансовий план КП Акватермо на 2017р.2 фінансовий план КП Акватермо на 2017р.3 фінансовий план КП Акватермо на 2017р.4 фінансовий план КП Акватермо на 2017р.5

23.01.2017

Інформація  щодо  істотних умов  контракту, укладеного з Ніжнік  Галиною Кирилівною, призначеною на  посаду  директора  районного  комунального закладу «Музей Кролевецького  ткацтва» за  результатами  конкурсного  відбору

  

Істотні умови контракту:

Ніжнік  Галина  Кирилівна  призначена  на  посаду  директора  районного  комунального закладу «Музей Кролевецького  ткацтва» за контрактом на термін  з 23.01.2017  по 22.01.2022.

Згідно з контрактом  директор районного  комунального  закладу  здійснює керівництво Закладом, організовує його господарську, виробничу, соціально-побутову та інші види діяльності, забезпечує виконання завдань Закладу, передбачених законодавством, статутом Закладу.

         Керівник  зобов’язується:

дотримуватись положень чинного законодавства України;

дотримуватись виконання програм розвитку Закладу на один і п’ять років, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів державного або місцевого бюджету;

забезпечувати складання в установленому порядку розрахунків на утримання Закладу по загальному і спеціальному фондах та подавати його на затвердження;

подавати в установленому порядку  квартальну та річну фінансову звітність  закладу культури;

вживати заходів  щодо створення належних умов праці працівникам Закладу відповідно до вимог законодавства, а також забезпечити дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю та гарантованих законодавством про охорону праці;

дотримуватись визначених нормативно-правовими актами фінансових та бюджетних правових норм, здійснювати контроль за збереженням майна, ощадливим і раціональним використанням  матеріальних цінностей;

забезпечувати нормування праці в Закладі відповідно до вимог чинного законодавства;

спрямовувати діяльність працівників Закладу на визнання його авторитету на державному та міжнародному рівні;

дотримуватись норм чинного законодавства, здійснювати удосконалення форм і методів управління, умов колективного договору, зміцнення договірної та трудової  (виконавської) дисципліни;

виконувати вимоги, надані Уповноваженим органом, в межах своєї компетенції;

забезпечувати надання Закладом платних послуг населенню за складеною калькуляцією згідно вимог чинного законодавства;

у разі припинення трудових відносин передати справи новопризначеному керівнику або особі, яка виконує обов’язки керівника на підставі акта приймання-передачі.

Керівник має право:

без доручення діяти від імені Закладу, представляти його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях у відносинах з юридичними особами та громадянами;

відкривати рахунки  в банках, рахунки в органах  Казначейства у порядку, встановленому законодавством;

користуватися правом розпорядження коштів Закладу, затвердженими на фінансовий рік;

укладати договори та інші угоди;

укладати трудові договори з працівниками Закладу, визначати їх функціональні обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства.

Під час укладання трудових договорів з працівниками Закладу, при визначенні та забезпеченні умов праці та відпочинку, Керівник керується законами, іншими нормативно – правовими актами, статутом Закладу, колективним договором з врахуванням фінансових можливостей  закладу;

накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

видавати усні та письмові доручення;

в межах компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма підрозділами та працівниками Закладу;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, уповноваженим органом, статутом Закладу і цим контрактом до компетенції Керівника.

Оплата  праці  та  соціально-побутове  забезпечення  керівника:

За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці виходячи з установлених:

місячного посадового окладу  розмір якого встановлюється відповідно до розміру  тарифних  розрядів  і  коефіцієнтів  з  оплати праці керівних працівників  закладів  та  організацій  культури;

щомісячної доплати  до посадового окладу за стаж роботи;

надбавок, які виплачуються відповідно до вимог чинного законодавства в розмірі, визначеному  рішенням Уповноваженого органу  за поданням Закладу.

У разі недотримання (невиконання) обов’язків, передбачених цим контрактом,  надбавки зменшуються або скасовуються.

Керівникові виплачується:

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань відповідно до законодавства за рішенням Уповноваженого органу  у межах наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога, у тому  числі  на оздоровлення, у сумі  не  більше  ніж один  посадовий оклад  на рік,  крім  матеріальної допомоги  на  поховання, відповідно  до законодавства  за рішенням Уповноваженого органу  у межах  наявних коштів на оплату праці;

матеріальна допомога  на оздоровлення  відповідно  до законодавства за рішенням Уповноваженого органу  при наданні  щорічної відпустки у межах  наявних коштів на оплату праці;

премія за належне виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, у розмірі, що не перевищує посадового окладу. Преміювання Керівника здійснюється за рішенням  Уповноваженого органу у межах фонду оплати праці.

У разі невиконання (неналежного виконання) Керівником обов’язків, передбачених цим контрактом, порушення трудової (виконавської) дисципліни, допущення в Закладі нещасного випадку із смертельним наслідком з вини Закладу премія зменшується або не нараховується в тому звітному періоді, коли було виявлено порушення.

Керівникові надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарних дні відповідно до законодавства та 7 днів додаткової відпустки відповідно до колективного договору.  Керівник визначає час і порядок використання своєї  відпустки за погодженням із  Уповноваженим органом.

Крім умов матеріального забезпечення, передбачених Контрактом, Керівнику можуть бути встановлені інші умови, що не заборонені  чинним  законодавством.

Контракт може бути розірваний з ініціативи органу управління закладу або Уповноваженого органу:

у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом;

у разі невиконання (часткового невиконання) програм розвитку закладу культури, що розглядалися на засіданні конкурсної комісії;

у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства;

у разі невиконання обов’язків, передбачених цим контрактом, в результаті чого для Закладу культури настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

у разі недотримання Керівником трудового, фінансового та бюджетного законодавства;

у разі неподання квартальної та річної фінансової звітності  закладу культури;

у разі незабезпечення виконання  в установлені  строки вимог контролюючих органів;

з інших підстав.

Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення строку його дії:

у разі систематичного невиконання Уповноваженим органом своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують повноваження та права Керівника, втручання в його управлінську діяльність, що може призвести, або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності  Закладу культури;

у  разі його хвороби або інвалідності, що перешкоджає виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

«Роль Кролевецького районного Будинку дітей та юнацтва щодо реалізації творчих потреб дитячо – юнацької категорії населення»

Діяльність Кролевецького районного Будинку дітей та юнацтва направлена на виконання Закону України «Про позашкільну освіту», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Концепції державної програми розвитку освіти, продовження виконання Програми розвитку позашкільних закладів, Статуту Кролевецького районного Будинку дітей та юнацтва, інших нормативно-правових документів освітньої галузі, які визначають основні напрямки розвитку позашкільної освіти і виховання дітей та учнівської молоді.

Заклад реалізує завдання позашкільної освіти за художньо-естетичним та декоративно — ужитковим напрямами.

У 2014-2015 навчальному році діяльність Будинку дітей та юнацтва була побудована за такими пріоритетними напрямами:

У минулому навчальному році педагогічну діяльність здійснювало 25 педагогічних працівників,  навчалося 1047 вихованців віком від 5-ти до 20-ти років.  В 78 групах навчалися діти дошкільного віку – 137, молодшого шкільного віку – 595 вихованців, середнього – 249, старшого – 66.  З них:

В 2015-2016 навчальному році  працює 17 керівників гуртків,  вихованців 687, груп 50.

Групи формуються згідно Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту закладу та щорічного рішення педагогічної ради «Про комплектацію та наповнюваність навчальних груп». Середня наповнюваність у групі в 2014-2015 навчальному році становила 14 вихованців, а в 2015 – 2016 — 14

Наявна мережа гуртків та об’єднань відповідає типу закладу, стану фінансування, статутним завданням.

У сільських школах працювало 16 гуртків , в цьому навчальному році — 7:

—  Грузчанська ЗОШ — гурток крою та шиття, 14 вихованців;

На базі реабілітаційного центру з дітьми із особливими потребами працює гурток  «Клаптикова терапія»  (20 вихованців).

В зоні особливої уваги педагогів Будинку дітей та юнацтва – залучення до гурткової роботи дітей-сиріт, напівсиріт, дітей з багатодітних родин: 12 сиріт, 9 напівсиріт, 32 дитини з багатодітних родин, 195 з малозабезпечених родин, 96 дітей з неповних родин, 15 дітей вимушено переміщених осіб із зони АТО.

У складі основного педагогічного колективу працює перспективна, творча молодь та досвідчені наставники – позашкільники:.

Так у 2014/2015 навчальному році Коваленко О.М.., керівник  гуртка образотворчого мистецтва, за значний внесок у розвиток освіти району занесений на районну Дошку пошани,наказ №263 ОД 10. 2013); Кривенко А.В., керівник гуртка «Паперопластика», нагороджена грамотою  Кролевецького районного комітету профспілки за активну роботу у профспілці.

Яскравим прикладом творчо – обдарованої молоді є керівник гуртка образотворчого мистецтва Дера Юлія Олександрівна вихованка Коваленка Олександра Михайловича. Юлія Олександрівна приймала участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації керівник гуртка, І місце у Міжнародному фестивалі моди «Київ фешен» в номінації «Фентезі», має диплом учасника фестивалю дизайну і реклами в номінації «Прет а порте» з колекцією «Пікасо 11 сторіччя», створила власну колекцію дитячого одягу Етно Слобожанщина  на основі орнаменту Кролевецькі рушники. В травні місяці вперше пройшла виставка картин її вихованців «Чарівна палітра».

Навчання вихованців здійснюється за трьома рівнями: початковим, основним і вищим.

Керівники гуртків мають можливість самостійно обрати як форму так і структуру навчальних занять, методику виховання відповідно власному педагогічному досвіду. Саме така можливість надає керівникам розкриваючи власний творчій потенціал, здобувати якісне досягнення мети та завдань навчальних програм, отримувати результативне навчання й виховання гуртківців.

Протягом навчального року збережено кількісний склад гуртків та наповнюваність дитячих колективів. Незмінним залишився учнівський склад хореографічних колективів та гуртків образотворчого мистецтва, що свідчить про стійкий інтерес школярів до даних напрямів діяльності.

Для виявлення і всебічного розвитку творчих здібностей вихованців упродовж навчального року впроваджуються активні форми роботи, як: анкетування, тестування, конкурси, фестивалі, творчі презентації, звіти, екологічні, патріотичні та соціальні проекти.

Аналізуючи роботу педагогічного колективу за 2014/2015 навчальний рік, необхідно відзначити активну участь педагогів у втіленні нових нетрадиційних форм роботи з дітьми та підлітками, роботу по підвищенню рівня навчально-виховного процесу. Педагогічний колектив працював над вирішенням завдань ІІІ  етапу єдиної науково-методичної теми: «Розвиток творчих здібностей вихованців на занятті гуртка через впровадження педагогічних інноваційних технологій в навчально – виховний процес БДЮ». Актуальною педагогічною проблемою  у 2015/2016 — навчальному році стала тема: «Формування національно-патріотичних цінностей у процесі розвитку інтелектуальних та творчих здібностей вихованців».

У закладі надається перевага  проектній діяльності.  В рамках проекту «Дійти до кожного, зацікавити всіх» був проведений майстер – клас з хореографії для вихованців старшої вікової категорії в с. Мутин   «Закружились в вихре вальса..», проведена творча зустріч з письменником М.Шевченко «Поезія – не стільки квіти розуму, поезія – це більше, крик душі…», день відкритих дверей «Запрошуємо до світу творчості…», святковий концерт до Дня учителя «Уклін тобі, мій добрий вчитель…». Під час осінніх канікул для  гуртківців та дітей міста були   проведені майстер-класи «Осіння палітра» (кер. Коваленко О.М), «Лялька-мотанка прадавня і сучасна» (кер. Краснопольська О.І), «Подорож до Квіткової країни» (кер. Гончаренко О.П.).

Незабутнє враження залишилось у дітей від спортивно-ігрової  програми «Роби з нами, роби як ми, роби краще нас» , ігрової програми з елементами театралізації «В Країні Казкарії» .

Під час зимових канікул вихованці гуртка театрального мистецтва презентували новорічну конкурсно-розважальну програму «Пригоди у казковому лісі…».  Для дітей сільських шкіл, багатодітних родин, дітей з обмеженими фізичними можливостями,  учнів молодшої ланки міських шкіл були представлені вистави «На порозі Новий рік…» та «Засяй ялинко-чарівниця». Діти разом з батьками були безпосередніми учасниками казкового   дійства, грали у веселі ігри та конкурси, водили хороводи біля ялинки, розгадували загадки, співали та танцювали.

Заключним акордом  проекту «Дійти до кожного, зацікавити всіх» став великий концерт «Ми – діти України», присвячений Міжнародному Дню Захисту дітей. Юні артисти,  на міському стадіоні демонструвати свої таланти у хореографічному та вокальному жанрах.

В рамках освітнього проекту «Жінка – одвічна загадка природи», створеного та розробленого організатором виховної роботи  Якущенко І.Д. у березні 2015 р. відбувся районний конкурс «Міс Старшокласниця 2015».

Лідери учнівського самоврядування закладу започаткували традицію вітати з Днем народження жінок – пенсіонерів, які працювали в Будинку дітей та юнацтва. Був проведений святковий концерт до Дня матері «Нехай святиться ім’я твоє…» та творчі виставки творчих родин по напряму образотворчого мистецтва.

У травні всі,  хто знав,любив,поважав талановиту людину, педагога  від Бога – Ірину Родіонівну Кібальчич мали змогу згадати про неї на вечорі пам’яті «Серце віддане дітям..» , який був присвячений роковинам від дня її смерті.

У переповненому залі її вихованці, друзі, колеги з теплотою і вдячністю згадували про неї, як про керівника гуртка, люб’ячу маму, вірну та добру подругу,  про той неоціненний внесок, якій залишила талановитий педагог у дитячих серцях. Рефреном звучали слова ведучої –«Ми навічно  збережемо добру пам’ять про Ірину Родіонівну у своїх душах!»

У рамках соціального проекту «Зміни світ на краще», метою якого є відродження українських народних традицій, привернення уваги дітей та дорослих до святкування релігійних свят, створення святкового настрою та розвиток творчих здібностей вихованців, керівником вокальної студії «Чарівний мікрофон» Власюк О.В. та культорганізатором Якущенко І.Д. була  розроблена постановка  театралізованих дійств:

 1. Грудень 2014 — «Святий Миколай на гостину завітав». Презентація відбулась у стінах Будинку дітей та юнацтва 17 грудня, у центрі соціальної реабілітації для дітей інвалідів 18 грудня, у ДНЗ№ 6 — 19 грудня  о 15.00 і окремо для вірян Спасо – Преображенського храму 19 грудня о 10.00
 2. Січень 2015 — «Різдвяний вертеп». Презентація відбулась у стінах Будинку дітей та юнацтва 6 січня, у центрі соціальної реабілітації для дітей інвалідів 8 січня і окремо для вірян Спасо – Преображенського храму 7 січня.
 3. Лютий 2015 року . Театралізована вистава «Весна – красна йде до нас» в рамках святкування народного свята Масляна. На ярмарку-розпродажу «Весняне перевесло» всі бажаючі мали змогу придбати сувеніри, виготовлені маленькими рукодільницями, поласувати смачними млинцями, пиріжками,  а ще поринути у святкову атмосферу народного свята, поспівати пісень, пограти в народні ігри, поспілкуватися з однолітками. Завершилося свято Весни  спаленням Морени, яке символізувало закінчення довгої зими та прихід довгоочікуваної красуні весни.
 4. Квітень 2015 «Пасхальний кошик» .Презентація відбулася у стінах Будинку дітей та юнацтва 15 квітня, і окремо для вірян Спасо – Преображенського храму 13 квітня.

Освіта та здоров»я є взаємодоповнюючими компонентами успішного повсякденного буття дітей та молоді. В закладі розроблений проект літнього оздоровлення вихованців БДЮ «Здоров»я плюс…», який спрямований на збереження і зміцнення здоров’я вихованців під час літніх канікул. Уже багато років успішно працює профільний оздоровчий табір «Зоряний»

З метою здійснення моральної та матеріальної підтримки українських військових, підйомом їх патріотичного духу у важкий для країни час в рамках творчого проекту «Любов яка вселяє віру» (координатор – заступник директора з методичної роботи Смик О.А.) було проведено:

 1. 11.2014 – 28.11.2014 —  районна благодійна акція «Допоможи Захиснику Вітчизни», ініційована Дитячою Дорадчою радою Будинку дітей та юнацтва. 28.11.2014 відбувся підсумковий  благодійний концерт на сцені БДЮ. В рамках акції зібрано 10 200 гривень, з яких  5 700 – передано на лікування пораненого бійця із села Червоний ранок Зайко О., 4 500 – передано  на потреби бійців, діти яких навчаються у загальноосвітніх школах міста. Передано волонтерам близько однієї тонни харчових наборів та теплого одягу, новорічні листівки, плакати, листи – побажання, малюнки, ляльки – обереги та дитячі поробки.
 2. 10.2014 – молодіжна акція «Любіть Україну, всім серцем любіть і всіма своїми ділами…» на центральній площі міста. Хореографічний колектив «Viva la dance» ( кер. Аксененко Я.М. ) презентував ефектний патріотичний флешмоб «Патріот», а вихованці гуртка образотворчого мистецтва під керівництвом Дери Ю.О. безпосередньо на вулиці ,під час акції, намалювали картину – оберіг, яку передали бійцям в зону АТО.
 3. 10.2014 – 24.12.2014 – участь керівників гуртків декоративно – прикладного мистецтва ( Заїка Т.М., Кривенко А.В. та Грщенко Л.К) та їх вихованців у Всеукраїнському конкурсі «Оберіг захисника України». Була виготовлена колективна творча робота «Голуб Миру» з використанням бісеру, вишивки хрестиком та соломоплетіння, яка передана бійцям в зону АТО.
 4. З метою патріотичного виховання молоді, підготовки до служби в лавах Збройних Сил України, вже більше десяти років в глядацькому залі закладу проходить міський конкурс «Нумо, хлопці». Між собою змагалися команди загальноосвітніх шкіл №1,2,3,5 Переконливу перемогу здобула команда школи №1, кращим командиром став Бузовський  Олександр.
 5. Постійно проводиться робота із батьками дітей, переселених із зони АТО, щодо залучення їх до гурткової роботи. В Будинку дітей та юнацтва навчається 15 дітей – переселенців.
 6. У вестибюлі нашого закладу знаходиться благодійна скринька.
 7. З початку навчального року проводяться психологічні бесіди з дітьми – переселенцями , які займаються в гуртках БДЮ «Стрес, його прояви та способи подолання», «Адаптація до нових умов життя», «Що, як ви вважаєте, мені важливо зрозуміти про вас?» та інші.

Всі масові заходи, що проходять у закладі постійно висвітлюються у засобах масової інформації (газета «Кролевецький вісник» та «Кролевець Альтернативний»), на сайті відділу освіти та на сайті районної державної адміністрації.

Відповідно до річного плану роботи Будинку дітей та юнацтва у 2014 – 2015 навч. році в закладі на належному рівні проводиться робота з батьками.

Усвідомлюючи той факт, що союзниками у навчально — виховній роботі є батьки, у БДЮ за їх участю проводяться різноманітні захоплюючі заходи. Серед них конкурсні програми «Супер — бабуся» , «Супер — татусь», «Свято Матері».

Інтелектуальні програми « Найрозумніший», «Вірю не вірю», «А що як подумати». Вікторини «Чи знаєш ти свій рідний край?», «Я і Україна» .

Творча, цілеспрямована робота педагогічного колективу дала плідні результати:

Педагоги та вихованці закладу прийняли активну участь у конкурсах різного рівня організації:

Вихованці гуртка образотворчого мистецтва (кер. Коваленко О.М.), які вступили до вищих навчальних закладів України за результатами вступної кампанії 2015 року

 1. Борисенко Марина (бюджет) – Київський пед.. інститут ім. Драгоманова, ф – т образотворчого мистецтва
 2. Назаренко Альона (бюджет) – Сумське вище училище ім.. Бортнянського , ф – т вжиткового мистецтва
 3. Мимоход Михайло – Московський архітектурний коледж № 17
 4. Сидоренко Катерина (бюджет) – Коледж Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ
 5. Андрєєва Марія (бюджет) — Коледж Київського національного університету технологій та дизайну, м. Київ.

На основі аналізу діяльності закладу за минулий навчальний рік визначаються пріоритетні цілі на 2015-2016 навчальний рік:

Важливим аспектом покращення результатів роботи будинку дітей та юнацтва є забезпечення необхідних матеріально-технічних умов роботи гуртків, збереження та придбання навчального обладнання, робочих місць учнів, залучення батьківських та спонсорських коштів.

Була проведена перевірка якості ремонтних робіт та підготовки до нового навчального року: кабінетів, рекреацій, актової зали, танцювальної зали, інших приміщень.

Здійснений комплекс заходів з підготовки закладу до роботи в зимових умовах: утеплення вікон поліетиленовою плівкою, проклейка віконних рам, утеплення дверей.

Провели ревізію опалювальної системи, систем водопостачання, електромережі на предмет якісної підготовки їх до навчального року.

Підготували і провели внутрішню інвентаризацію матеріальної бази, паспортизацію кабінетів, провели списання матеріальних цінностей.

Постійно проводиться огляд стану та збереженості майна закладу, інвентарю, обладнання в кабінетах.

В період літніх канікул був проведений поточний ремонт:

Пропозиції:

 1. Довести показник задіяності вихованців старшої ланки до 15%.
 2. Посилити роботу з батьками талановитих учнів, створити центр батьків обдарованих дітей.
 3. Розширити мережу гуртків для учнів сільських шкіл.
 4. Взяти активну участь у роботі районного пересувного навчального закладу.
 5. З метою зміцнення матеріальної бази зробити ремонт актової зали.

Отже, імідж формує попит батьків на освітянські послуги саме того позашкільного навчального закладу, який, на їхній погляд, має високий рейтинг серед інших подібних закладів, що визначається, у першу чергу, якістю знань та вмінь вихованців. Позитивний імідж закладу дає можливість розповсюджувати свій досвід за межі нашої області, брати участь у міжнародних конкурсах, педагогічних виставках різних рівнів.

 

Директор   БДЮ                                                           А.О. Ільтяй

Виступ директора Кролевецької районної станції юних туристів

Позашкільна освіта у сучасних умовах  створює додаткові можливості для духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дітей та підлітків.

Кролевецька районна станція юних туристів в 2014-15 навчальному році пройшла планову державну атестацію та отримала високий рівень освітньої діяльності.  Це доводить, що ми  є популярним, конкурентноспроможним позашкільним закладом на теренах району та області.

13 листопада 1991 року за  відкрилася станція юних туристів як районний позашкільний навчальний  заклад.

Приміщення було збудоване ще в 1887 році і є історичною пам’яткою. В даний час будівля реконструйована і пристосована. Маємо 5 навчальних кімнат, актову залу, кабінет директора, методичний кабінет. Власними силами в підвалі було створено спортивну кімнату, де функціонує скеледром, гімнастична стінка,  туристична смуга перешкод.

Якісну  роботу забезпечує  12 педагогічних працівників.

З них 3  «Відмінника освіти»,  2 майстра  спорту та 1 — керівник гуртка-методист.

Ми  вдосконалюємо свою професійну майстерність. Гідно представляли свою роботу на обласному конкурсі професійної майстерності «Золоте серце», де маємо переможця   конкурсу та   лауреата.

Перспективний досвід роботи педагогів закладу надруковано у збірнику  «Позашкільна освіта Сумщини».

Наш колектив  є постійним призером на Чемпіонатах Сумської області зі спортивного туризму серед працівників освіти.

Заклад працює за такими напрямами:

— фізкультурно-спортивний,

— туристсько-краєзнавчий,

— художньо-естетичний,

— військово-патріотичний

Фізкультурно-спортивний напрямок забезпечує розвиток   фізичних   здібностей  вихованців,    підготовку  спортивного  резерву, набуття навичок здорового способу життя. (16 гуртків)

До нього відносяться:

«Пішохідний туризм»

«Велосипедний туризм»

«Гірський туризм»

«Спортивне орієнтування»

«Спортивний туризм»

Туристсько-краєзнавчий напрямок – включає в себе: (10 гуртків)

«Літературне краєзнавство»

«Історичне краєзнавство»

«Екологічне краєзнавство»

«Юні туристи-краєзнавці»

Художньо-естетичний напрямок   представлений 2 гуртками, які  проводять концертну діяльність  на Міжнародних, Всеукраїнських, міських та районних рівнях.

Вихованці гуртка є учасниками та призерами:

— Міжнародних фестивалів авторської пісні та співаної поезії «Булат»,

— Міжнародних фестивалів «Кролевецькі  рушники»,

— Всеукраїнських фестивалів авторської пісні та співаної поезії.

       Військово-патріотичний напрямок — це гурток «Джура», що працює один рік  і вже має високі  досягнення.

— Вихованці є переможцями обласного етапу та учасниками Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура».

Зверніть увагу на мережу гуртків Кролевецької районної станції юних туристів  за останні 3 роки.

У 2012-13 н.р. гуртківців було 450, з них 120 в сільській місцевості (26,7%).

У 2013-14 н.р. – 480 дітей, де 150 з сільських навчальних закладів (31,2%).

У 2014-15 н.р. – з 435 вихованців – 150 з сільських шкіл (34,5%).

Дані свідчать про зростання з кожним роком охоплення дітей сільської місцевості.

До вашої уваги діаграма участі вихованців у змаганнях та конкурсах різних рівнів. Активне залучення вихованців до участі у різноманітних заходах сприяють підвищенню показників результативності навчально-виховного процессу.

Педагогічний колектив ставить собі завдання: гуртківці повинні бачити результати своєї роботи. Для цього проводяться різні змагання та заходи.

Вагомим досягнення вихованців є:

 1. Міжнародні та Всеукраїнські змагання

— Міжнародні змагання зі спортивного туризму в програмі «Спортивні маршрути V категорії складності» – ІІ місце,

— ХХV Міжнародний фестиваль авторської пісні та пісенної поезії «Булат» (м.Суми),

— Всеукраїнський фестиваль  авторської пісні та співаної поезії — два призери,

— Чемпіонат України зі спортивно-туристських походів – І місце.

— Чемпіонат України з техніки туризму серед юніорів (Закарпатська обл..)

Обласні змагання з туризму та конкурси авторської пісні

— Відкрита першість м.Суми зі спортивного туризму «Меморіал пам’яті друзів» — 3 перших, 4 других та одне третє місце.

— Обласний етап Чемпіонату України зі спортивних туристських походів серед учнівської та студентської молоді у номінації «Пішохідні походи І категорії складності» — І, ІІІ місце.

— Першість Сумської області серед школярів зі спортивного орієнтування – друге та три третіх місць (ІІ, ІІІ, ІІІ, ІІІ місця).

Обласні краєзнавчі заходи

— Обласний етап Всеукраїнської історико-географічної експедиції «Історія міст і сіл України» — І місце,

— Обласний етап Всеукраїнської  експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина — Україна»  — І місце,

— Обласний краєзнавчий зліт «Моя земля – земля моїх батьків» — ІІ місце,

— Обласний етап Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Джура» — І місце.

Отже за останні 3 роки ми вибороли 380 призових місць в Міжнародних,  Всеукраїнських та обласних заходах. Це 27,8% від загальної кількості гуртківців.

Ми вже традиційно проводимо відкриті районні змагання зі спортивного орієнтування на призи голови Кролевецької райдержадміністрації.  Приємно, що в даному заході приймають участь команди з міст Суми, Конотоп, Глухів, Шостка.

Отже наш заклад можна назвати осередком регіональних змагань зі спортивного орієнтування в області, який збирає понад 350 спортсменів кожного року.

В рамках соціально-освітнього проекту «Дійти до кожного – зацікавити всіх» були проведені:

—  дні туризму та дні туристичної пісні в сільських та міських школах,

— дні відкритих дверей «Посвята в туристи»  та презентаційні експрес-виходи у школи району,

— екскурсії  для гостей нашого міста,

— велосипедні та пішохідні походи по Кролевецькому району.

Аналізуючи науково-методичну діяльність,  необхідно відзначити, що  постійно здійснюється  робота з удосконалення навчально-виховного процесу.

Керівник гуртка  «Туристична пісня» працює за власною авторською програмою.

Вивчений та узагальнений передовий педагогічний досвід 3-х керівників гуртків.

Пріоритетним напрямом роботи Кролевецької районної станції юних туристів  є оздоровлення дітей влітку. Вихованці приймають участь в екскурсіях, велосипедних походах та цікавих заходах на березі озера Мачулище.

Влітку проводяться походи різної категорії складності по Карпатах та Сумській і Чернігівській областях. Приймали участь в Чемпіонаті України зі спортивного туризму серед юніорів.

Отже, хочеться відмітити, що туризм — це:

— вид спорту, який вимагає певної підготовки,

— це різновид здорового відпочинку,

— це — можливість підростаючому поколінню познайомитись з природою.

Як показує досвід, позашкільний заклад має величезний потенціал для створення ефективної системи виховання підростаючого покоління. Адже, основне педагогічне завдання, яке ми реалізуємо – це виховання співпраці дітей, педагогів, батьків та суспільства в цілому.

 

Директор райСЮТур                                                      С.А.Мінінков

Юні техніки Кролевеччини

«СВІТ ЗАХОПЛЕНИХ»

         ЮНІ ТЕХНІКИ КРОЛЕВЕЧЧИНИ

ТУТ ДІТИ  ВЧАТЬСЯ ДУМАТИ

 Позашкільні заклади освіти в умовах розвитку сучасного суспільства є необхідним компонентом освіти загальної, адже саме позашкілля виступає альтернативою впливу негативних факторів та покликане виконувати компенсаторну функцію в прогалинах шкільного та сімейного виховання.

Більше 40  років кожен, хто переступає поріг  Кролевецької районної станції юних техніків, одразу потрапляє у світ доброзичливості і тепла. У світ, в якому ініціатива та  інтелект кожної дитини набувають найвищої цінності, а самодіяльність на терені новацій постійно заохочуються зусібіч.

Сотні дітей віком від 5 до 18 років, які навчаються в гуртках, розвивають та зміцнюють свої творчі нахили у сфері науково-технічних  дисциплін, спортивно-технічному та естетичному напрямках.

Першочерговими завданнями діяльності СЮТ є :

У своій діяльності СЮТ керується Конституціію Украіни, Законами  Украіни  «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Положенням про позашкільний  навчальний  заклад»,  Статутом, Концепцією розвитку СЮТ до 2020 року, Обласними  програмами: «Обдаровані діти Сумщини», «Дійти до кожного , зацікавити всіх»,  рішеннями місцевих органів  виконавчої влади та органів  місцевого  самоврядування.

Професійний та досвідчений  педагогічний колектив СЮТ піклується про те, щоб діти відчули радість творчої праці, допомагає нашій юні формувати світогляд і життєві  оцінки на підставі самостійної творчої праці.

 

СТОРІНКИ ІСТОРІЇ    

        Кролевецька районна станція юних техніків розпочала свою роботу у вересні  1974 року.  Ініціатором створення та першим її директором, протягом 30 років, був ентузіаст технічної творчості, учитель фізики — Компанець Петро Миколайович.

Деякий час станція розміщувалась у невеличкому пристосованому приміщенні з двома лабораторіями та гаражем по вулиці Косомольська,15. У перші місяці почали створюватися філіали на базі шкіл — 8 при міських та 24 гуртки при сільських школах.  Гурткова робота організовувалась переважно на базі міських  (№ 1,2,5,4) та сільських шкіл.(Мутин, Камінь, Тулиголове, Дубовичі, Бистрик,  Обтове,  Ленінське).

Вже через 2 роки вироби фізико-технічного гуртка Камінської СШ /к.г. Козирський В.В./ експонувалися на республіканській виставці дитячої технічної творчості, а у 1977 році роботи гуртка сільгоспмоделювання Алтинівської СШ /к.г. Ільєнко І.Д./ — на виставці Всесоюзного Тижня науки і техніки у Москві, та республіканському зльоті юних техніків у м. Краснодоні.

А слідуючими віхами нашої історії стали :

Перша перемога у 1976 році гуртка «лисоловів» під керівництвом учня   Сергія Щербаня на обласних змаганнях і вхід  у десятку найкращих команд України в 1979 році.

Створення гуртка по вивченню обчислювальної техніки при ІВЦ Кролевецького арматурного заводу у 1977 році  , який викладав Холодов В.І.

Перших вихованців прийняв гурток автосправи /к.г. Лебедько В.І./. Розпочали роботу гуртки авіамоделістів /к.г. Черенок О.Е./; судномоделістів /к.г. Чечель І.В./; радіотехніків /к.г. Компанець П.М./; фотолюбителів /к.г. Рокитянський О.Т./. При СШ № 1 фізико-технічний гурток /к.г. Оболонський В.М./

Перші кроки зробили картингісти під керівництвом Шеремеревича І.М.      Згодом відкривають свої двері для школярів гуртки в сільських школах: радіотехнічні с. Бистрик /к.г. Роде М.О./, с. Білогриве /к.г. Даниляк І.П./; фізико-технічні с. Ленінське /к.г. Лупенко М.Д./, с. Литвиновичі /к.г. Побивайло М.А./.

На цей час значно розширилася матеріально-технічна база станції. Були придбані металообробні верстати, карти, інструмент, радіоприймачі, побудовано 2 гаражі. Вихованці СЮТ почали постійно приймати участь в обласних змаганнях зі спортивно-технічних видів спорту, виставках, зльотах.

На початку 80-х років розширюєься сітка гуртків нових напрямків: машинопису /к.г. Скляр М.Ф./; тракторної справи с.Ярославець /к.г. Бойко Г.М./, с. Алтинівка /к.г. СахноВ.І./, юних інспекторів дорожнього руху с. Бистрик /к.г. Химченко П.Г./.

З 1984 року Кролевецька СЮТ почала проводити і приймати на своїй базі обласні змагання з судномодельного, авіамодельного, ракетомодельного спорту, спортивної радіопеленгації.

Традиційними стають відкриті районні змагання на Кубки СЮТ та Кубки — Героїв-земляків: картингістів — Г.В. Виноградова; судномоделістів — В.Т. Цимбала; спортивної радіопеленгації — В.В. Роменця; «повітряного бою» — Г.А. Храпая; авіамоделістів /вільнолітаючі моделі/ — ‘Закриття сезону’.  районні  фото-бліц конкурси та «Тижні науки , техніки та виробництва», звітні    виставки технічної творчості.

З середини 80-х років на станцію юних техніків керівниками гуртків приходять працювати його вихованці: Лапко О.О., Боб В.А., Буйвал Ю.В., Шкура В.М., Макаренко І.М., Дорошенко О.С., Залуцький В.І.

Для щколярів сільських шкіл розпочинають працювати гуртки: ракетомоделювання, фотолюбителів /с. Обтово к.г. Артюшенко М.І., Корж В.О./; фотолюбителів /с. Ленінське к.г. Цикунов В.М./; радіотехніки /СПТУ-23 к.г. Назаренко В.В./.

З 1987 року основним приміщенням СЮТ стає звільнена будівля восьмирічної школи № 3, де розміщено 9 лабораторій для занять, механічна майстерня, зал для масових заходів, бібліотека, загальною площею 480 м.кв.   На той час в гуртках з 24-х напрямків технічної творчості оволодівають знаннями 1300 учнів міста та району.

Гуртки картингистів /к.г. Шкура В.М./, авіамоделістів /к.г. Буйвал Ю.В., Боб В.А./; автомоделістів /к.г. Грищенко С.М./ судномоделістів /к.г. Чечель І.В./; винахідників / к.г. Черенок О.М./; технічного конструювання /к.г. Єрастов О.В./; радіопеленгації /к.г. Щербань С.В./. інформатики /к.г. Сірий О.О./; фотолюбителів /к.г. Груша М.В./ — неодноразові чемпіони та призери обласних змагань, учасники Всеукраїнських першостей, конкурсів та виставок.

У серпні 1991 року юні техніки Кролевеччини були господарями проведення 1-го Всеукраїнського фестивалю дитячого та юнацького кіно. У 1992 році на станції обладнано комп`ютерний клас — науково-інструментальний комплекс ‘Пошук — 2′ /к.г. Сірий О.О./.

З 1992-93 н.р. відкриті нові напрямки гурткової роботи: краєзнавства, народної  творчості, рукоділля.

Кролевецька районна станція юних техніків за підсумками роботи по розвитку науково-технічної творчості в 1989-1992 р.р. виборювала перші місця та звання «Зразковий колектив».  У цей  же час призерами Всеукраїнського рівня ставали  вихованці гуртків авіа та автомоделювання , короткохвильового зв’ язку, фотосправи.

У 1996 році  своїми силами побудовано 3-х доріжечну стаціонарну автотрасу довжиною 28 метрів для гуртківців – автомоделістів. Оснащено кабінет інформатики  сучасними комп‘ютерами.

З 2003 року педагогічний колектив станції юних техніків очолив   енергійний ентузіаст технічної творчості — Басанець Віктор Григорович.

У 2007, 2009, 2010 роках організовано  та проведено на базі СЮТ та Руутинського ліцею  Всеукраїнських змагань школярів зі спортивної радіопеленгації.

2008 рік – це вихід  закладу у мережу інтернет.  Створено  і єфективно працює ВЕБ-сайт юних техніків та сторінка у фейсбуці.

У 2012-2014 роках  команди закладу були учасниками Всеукраїнського фестивалю «Обдаровані діти України». де були нагороджені  Дипломами за підписами міністра освіти України , Президента  Академії педагогічних наук В. Креміня , Президента Академії наук України Б. Патона

Ці ж роки принесли нам і перших призерів Міжнародних рівнів : Горбань Микола-срібна медаль Чемпіонату Світу з авіамодельного спорту(радіокеровані моделі планерів) Франція,  та Ничипорук Ельвіра-Чемпіон Європи зі спортивної радіопеленгації  (Чехія).

У 2103 році при СЮТ відкритий Дистанційно – консультативний пункт Сумського ДУ.

У 2014 році Кролевецька районна станція юних техніків отримала перемогу у відкритому  рейтингу серед 48 позашкільних закладів Сумської області., а також була переможцем районного рейтингу-участі вихованців у масових заходах серед позашкільних закладів міста Кролевець.

А вже цього року, вперше, стала переможцем  одночасно у 2-х обласних виставках робіт  школярів: — «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»  і технічного моделювання молодших школярів.   А  Гурікова Катерина(ЗОШ№1) та Поповченко Анатолій (ЗОШ с.Обтове) стали призерами Чемпіонату Європи зі спортивної радіопеленгації у Польщі.

Особлива наша гордість-вихованка гуртка радіотехнічного спорту , на даний час – студентка Глухівського ДПУ — Ничипорук Ельвіра — член   збірної України, майстер спорту зі спортивної радіопеленгації, дворазовий Чемпіон Європи  власниця 92-х особистих медалей, з них 36-золотих, 29-срібних, 27-бронзових, власниця сертифікату обласної «Книги рекордів освіти Сумщини».

 

 НАВЧАННЯ

   На даний час навчально-виховний процес здійснюється з 18 профілів  за 5-ма напрямками  творчості:

— науково – технічної;

— спортивно – технічної;

— декоративно –  ужиткового мистецтва ;

— початкової  творчості молодших школярів;

— реабілітаційно — оздоровчої роботи.

 

 НАУКОВО – ТЕХНІЧНА  ТВОРЧІСТЬ

   У гуртках цього відділу займаються школярі старших класів, проводячи експериментальну та раціоналізаторську роботу. Тут вони вчаться конструювати та виготовляти нові пристрої з радіозв’язку, ремонтувати побутову техніку.  Одними з перших у місті   вони мали змогу працювати за комп’ютерами. І як результат своєї роботи — це їхні високі показники на виставках робіт та різноманітних конкурсах.

Гуртки цього відділу складаються в основному з груп  віщого рівня, де вихованці отримають базові знання з багатьох робітничих та інженерних професій , працюють у  творчій атмосфері конструювання та раціоналізаторства під керівництвом :

 

 СПОРТИВНО – ТЕХНІЧНА   ТВОРЧІСТЬ

  Найбільшою популярністю серед школярів міста користуються   гуртки картингу,   автомоделювання, авіа та судномоделювання. При цьому кожен учень працює індивідуально над реалізацією свого задуму.

Можна сміливо стверджувати, що вихованці -моделісти мають «золоті руки», бо ж відомо, що в людини, яка   займається моделюванням , немає проблем із тим, як що полагодити чи  змайструвати.   Десятки моделістів стали першорозрядниками, чемпіонами обласних змагань, призерами турнірів Всеукраїнського і Міжнародного рівнів.

А навчають цій справі:

Це гуртки підвищеного складу, основною метою яких є удосконалення умінь та навичок у різних  галузях техніки,   Робота в основному проводиться за індивідуальними планами над конкретною моделлю чи виробом. Обов’язковим елементом навчання  в них – це змагання різних видів на досягнення результату, це вдосконалення своєї майстерності, як майстра.

 

       ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ  МИСТЕЦТВО

 Сюди приходять охочі до роботи, ті, які люблять працювати руками, старанно,  з любов’ю до прекрасного. Місцева сировина, власноруч зібраний природний матеріал, набувають завершеної форми та вигляду.

Керівниками цього напряку працюють :

Професіоналізм педагогів і здібності вихованців проявляється у їхніх виробах, які прикрашають не тільки навчальні кабінети нашого закладу, але і являються постійними експонатами районних фестивалів  та обласних конкурсів «Чарівні барви Сумщини», «Народна іграшка».

На заняттях  цих гуртків   перед вихованцями розкриваються витоки української культури, своєрідність народного мистецтва в народному житті.

Захопленість  різьбленням по дереву, бісероплетінням, виготовленням українських народних іграшок, керамічних виробів, вивчення    звичаїв, обрядів, традицій українського народу в різні часи та епохи сприяє збереженню та примноженню прадавніх і сучасних традицій українського народу.

 

ТВОРЧІСТЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

          Це стартовий рівень підготовки учнів молодшого віку до занять в гуртках основного напрямку. Закладені тут знання дозволяють школярам з більшою ефективністю виконувати роботи в гуртках підвищеної складності. Базовою підготовкою їх стають шкільні програми з трудового навчання  в поєднанні з програмами позашкільної освіти. Доступні матеріали, широкий вибір напрямків  роботи , можливість продемонструвати свої роботи та взяти участь к змаганнях  різних рівнів  підвищують інтерес у дітей,  спонукають їх до творчої праці.

Всьому цьому навчають наші майстрині :

Юні таланти гуртків цього напрямку роблять перші кроки до пізнання і розуміння світу техніки спроби власної творчої діяльності, опановують певну систему початкових технічних і технологічних знань, вмінь і навичок. Це перший крок до великого. Останні роки команда молодших школярів-переможці обласних та Всеукраїнських виставок.

 

 РЕАБІЛІТАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧА  РОБОТА

 Велика увага приділяється оздоровленню, організації цікавого та змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді під час літніх канікул.

З 1998 року, на базі Кролевецької СЮТехніків працює профільний оздоровчий табір «Юний технік», у якому відпочивають до 80 вихованців.

Крім оздоровчої та розважальної роботи у таборі, передбачено розширену роботу у гуртках, а також спортивно-тренувальні збори та змагання.

Традиційно активними формами відпочинку є походи, подорожі та екскурсії.

До роботи у таборі залучаються і студенти –практиканти Глухівського НПУ.

 

ПЕДАГОГІЧНИЙ  КОЛЕКТИВ ЗАКЛАДУ

 Колектив педпрацівників станції – це команда досвідчених, творчих однодумців, які віддають  свої  знання та вміння юним, допомагають кожній дитині реалізувати свої здібності

Сьогодні  у закладі -22 педагогічних працівника. З яких  19  чол. мають вищу педагогічну освіту, 15 – найвищий тарифну кваліфікацію та значний стаж педагогічної діяльності. 5 керівників гуртків – у минулому випускники закладу.

Більше половини  педагогів  нагороджені грамотами районного відділу освіти, обласного управління освіти та Міністерства  освіти і науки України. 3 чол. мають державні нагороди.

Педагоги СЮТ постійно працюють над оновленням змісту , форм та методів навчально-виховного процесу, проводять значну організаційно-масову роботу в регіоні, працюють у тісному співробітництві з вчителями  загальноосвітніх шкіл та колегами позашкільних  закладів міста.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА

        У 2015-2016 н.р.   у  закладі навчається  622 вихованця, які  об’єднані у  51творчу групу.   Продовжено роботу  гуртків на базі сільських шкіл району:  с Литвиновичі (гурток радіоконструювання,  с. Реутинці (гурток виготовлення іграшок-суванірів), гурток авіамоделювання у ЗОШ с Алтинівка.  Всього- (4 групи, 52  учня).

Заклад відвідує: 165 дітей незахищених верств населення, з яких  6- з девіантною поведінкою, 10 дітей які мають статус інваліда.

За навчальними рівнями склад вихованців закладу такий :

Початковий   300  учнів  –   %

Основний      202   учнів  –   %

Вищий           120  учнів  –    %

За віковим складом  вихованці поділяються  :

Дошкільного віку             60 учнів   —   %

Молодшого шкільного  225 учнів –    %

Середнього                      203 учнів –    %

Старшого                          134 учнів –    %

Команди  гуртківців готуються до обласних масових заходів 2015-2016 н.р. Це конкурс  з  інформаційних технологій (грудень), обласні змагання з початкового технічного моделювання (лютий),  автомоделювання (березень), авіамоделювання (травень), обласного етапу Всеукраїнської виставки «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»

Першрчергова  уваги в  усіх  гуртках Кролевецької СЮТехніків   надається  індивідуальній роботі та проведенню занять окремими групами за певними напрямами. А   як   кінцевий результат –  високі   результати   участі   у    звітних заходах гуртківців,(особливо це стосується гуртків авіамоде лювання, автомоделювання, комп΄ютерного дизайну, радіопеленгації, радіоконструювання).

Тому з кожним роком міняємо форми роботи, шукаємо і проводимо щось нове, або повертаємо забуте, але перевірене часом, старе.

Проводилась реалізація обласного соціально-освітнього проекту «Дійти до кожного, зацікавити всіх».

На облік до  банку обдарованих  вихованців СЮТ,  за високі  та стабільні особисті  показники  було занесено 72  гуртківця.

Команди вихованців станції були учасниками у 54 масових заходах ( з них  38 –обласного, 12 Всеукраїнського та 4 Міжнародного рівнів).  У підсумку вибороли 115 призових місць –з них  46 перших.

Перші командні місця заклад  здобув у 2-х обласних етапах Всеукраїнських   виставок 2015 року : Наш пошук і творчість тобі, Україно», початкової технічної творчості та  обласному конкурсі Веб-сайтів позашкільних закладів.

Постійно високі результати на змаганнях та виставках показують творчі об’єднання авіа та автомоделістів, радіоспортсменів, майстринь народних ремесел,  молодших школярів.

Колектив закладу  бере активну участь у заходах з нагоди Дня Перемоги, святкування дня міста, постійний учасника Кролевецького Хрестовоздвиженського ярмарку та Всеукраїнського фестивалю «Кролевецькі рушники».  Підтримуються тісні, дружні зв’язки   з колегами міст  Київ, Суми, Конотоп, Глухів, Шостка, Ромни,  Яготин, Чернігів та інші.

У серпні проводяться відновлені традиційні відкриті змагання з авіамодельного спорту на Кубок СЮТ. Вони відбулися за участю спортсменів трьох країн (України, Росії, Молдови).

У жовтні , спільно з Кролевецьким ТСО України, організовуються  відкриті змагання зі спортивної радіопеленгації на Кубок Полісся.

Після 20 річної перерви відновилися обласні змагання з судномодельного та автомодельного спорту. Вже маємо 8 призових місць.

Співпраця з загальноосвітніми закладами проводиться у формі тематичних свят,  занять класних колективів на базі позашкільного закладу за профільними тематиками: ‘’Історія  авіації’’, ‘’Розвиток автомобіле будівництва’’,’’Винаходи ХХ століття’’.

На початку кожного навчального року  проводяться  дні  відкритих дверей  для вихованців, їх батьків  та вчителів з  відзначенням кращих  учнів  та педагогів за рік роботи.

Інноваційна діяльність СЮТехніків  включає в себе слідуюче :

Використання інтерактивного навчання  (Інтернет).

 

ВИХОВНА РОБОТА

          Виховні заходи під час канікул проводяться  за окремими планами, де для вихованців організовуються різноманітні конкурси, ігри та змагання:

          На одному з перших місць у виховання дітей  находиться   питання  патріотичного направлення.

        На цю тему було проведено низка заходів, а саме :

 де  колективом  Кролевецької РСЮТехніків було зібрано 1250-00 грн. на лікування -кролевчанина Буйновського Вячеслава,  який зазнав важкого поранення у зоні проведення АТО;.

 

       СПІВПРАЦЯ

 З початку заснування Кролевецької районної станції юних техніків,  наш позашкільний заклад знайшов плідну підтримку в організації  створення перших гуртків спортивно-технічного напрямків у місцевій організації ДТСААФ.

Після реорганізації  1991 року  у  Товариство сприяння обороні України наша плідна співпраця не припинялася.

Недостатнє фінансування позашкілля останніх років  частково компенсувалося допомогою  Кролевецького  ТСОУкраїни  (нач.Калишенко О.І.) у наданні коштів для участі команд закладу у різноманітних змаганнях Всеукраїнського та Міжнародних рівнів  (спортивна радіопеленгація, короткохвильовий зв’язок,  авіамоделювання-вільнолітаючі та радіокеровані моделі), організація районних традиційних змагань з СРП –«Кубок Полісся»,  авіамоделювання- «Кубок СЮТ».  І як результат ми маємо і чемпіонів Европи і призерів Світу.

За останні 10 років благодійна допомога  районного ТСОУкраїни  нашому позашкільному закладу склала більше 12 тис грн.

Постійно присутня  тісна взаємодія у справах участі вихованців  у змаганнях Міжнародного рівнів  з Кролевецькою РДА (голова–Кучерявий О.В., до речі у минулому -вихованець і працівник СЮТехніків,  Кролевецькою  районною  радою (голова- Авраменко М.В.), відділом освіти РДА (нач. Масалига С.В.), сектором  молоді та спорту РДА– (Безверхий М.В).

Постійну  фінансову  допомогу  закладу виявляють і ФОП-кролевчани:

Лехман В. Г., Бик В.М., Ракитянський О.Т., Отрох І.О., Нечит М.О., Камінський О.А., Тищенко О.О., Срібранець М.Б., Хоменко Г.О.Велесь В.М. сім»я Ханалієвих, директор ДП»Агролісгосп» Груша І.М. голова ТОВ «Червоний Ранок « Мироненко, жителі інших міст: Іванюк М.М.(Бахмач), Юшков С.В. (Конотоп), Котляров Є.О. (Шостка), Наконечний В.Г. (Київ).

Питання військово- патріотичного виховання завжди підтримуються Кролевецьким ВК(  комісар- Харченко С.І.).

 Особлива увага приділяється патріотичному вихованню учнівській молоді-як  зустрічі з ветеранами ВВВ,  учасниками АТО,  підтримання в належному  технічному стані міських  меморіалів .

Один з наших працівників-керівник гуртка авіамоделювання, його вихованець у минулому,  кадровий військовий у відставці – Сулім Валерій Леонідович — викладав  предмет «Захист Вітчизни»  у місцевій ЗОШ №2.   На даний час він проходить військову службу за 1-м призовом  мобілізації .

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 У  2013-2015  роках заклад продовжував  працювати над  науково — методичної проблемою : розвиток творчих здібностей учнів на основі використання нестандартних  форм організації  навчально — виховного  процесу.

З метою  підвищення фахового рівня керівників гурткової роботи проводяться семінари-практикуми науково-технічної, спортивно — технічної творчості, декоративно-прикладного мистецтва та творчості молодших школярів.

Продовжується  робота по формування банку даних творчо обдарованих вихованців, поповнення методичного кабінету, лабораторій навчально-методичною   літературою.

Педагоги закладу  беруть   участь у обласних  та Всеукраїнських семінарах   працівників позашкільних установ , у обласних конкурсах методичних матеріалів з питань розвитку  позашкільної освіти, у районній педагогічній виставці-презентації «Педагогічні здобутки освіти Кролевеччини».

За 2013-2015 роки підготовлено більше 50 методичних матеріалів з досвіду та системи роботи педагогів:  (розробки,  рекомендацій, наочні посібники), щорічно проводиться атестація педагогічних працівників.

 

     МАТЕРІАЛЬНА БАЗА

         Працівники закладу постійно дбають не тільки про навчально-виховний процес, а й про поповнення матеріально-технічної бази кабінетів та лабораторі, для цього було злучено  більше 12.0 тис грн. спонсорських коштів.

Колектив – постійний  і активний учасник ремонтних та  підготовчих робіт у заміському дитячому таборі «Ластівка» вже протягом 14 років, у районних толоках по приведенню міста в належний санітарний стан. Підтримуємо на належному рівні територію та матеріальну базу закладу.

Невід’ємною частиною діяльності закладу є заходи по економному використанню енерго-теплоресурсів.     Під час підготовки   закладу до нового навчального року було проведено  поточний ремонт лабораторій, кабінетів, приміщень, будівель, ремонт меблів.  Придбано інструменти, матеріали для роботи гуртків ,  радіоапаратуру керування моделями .

Велика увага на станції юних техніків  надається питанням з безпечної  організації навчального процесу та пожежної безпеки.

До зимового періоду проводиться  фарбування приміщень, необхідний ремонт меблів та обладнання. Невід’ємною частиною діяльності закладу є заходи по економному використанню енерго-тепло-ресурсів.

 

ПРОБЛЕМИ

   Звичайно, як і у всіх освітян нашої держави, у нас існують проблеми, бо жити в суспільстві і бути вільними від нього неможливо. Але той, хто прагне працювати, той знаходить шляхи їх вирішення.

Усвідомлюючи роль нашого позашкільного навчального закладу, педагогічний колектив і надалі буде спрямовувати свою роботу на створення креативного освітнього простору та комфортного позашкільного соціуму для дітей та учнівської молоді Кролевеччини.

Разом з тим подальший розвиток позашкільної освіти, організація і здійснення навчально-виховної роботи в позашкільних навчальних закладах ускладнюється:

недостатнє фінансування.  створює значні труднощі забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів, стримує процеси відновлення їх мережі, оновлення матеріально-технічної бази, збільшення контингенту учнів, охоплених позашкільною освітою;

В умовах гострого дефіциту ціннісних орієнтацій потребує поліпшення виховна робота з учнівською та студентською молоддю на ґрунті  формування патріотичної свідомості, готовності її до виконання громадянських і конституційних обов’язків.

На часі заміна стандартних виховних заходів для дітей та молоді на цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом, посилення національно-патріотичного виховання.

Велику надію сьогодні наш педколектив покладає на позитивне вирішення питання  позашкільників  у  новому  Законі  України « Про Освіту»,  у проекті якого поняття позашкільна освіта взагалі вилучається із структури освіти.

Це означатиме що 1.5 млн українських дітей  можуть залишитися без свого світу захоплень, без свого світу мрій.

 

ПІДСУМОК

   Дитина почувається щасливою коли їй комфортно. Це тоді, коли вона почуває себе впевнено і вільно. Її не принижують і не оцінюють відразу. Коли відчуває, що її тут завжди чекають і привітно зустрічають. І можливо, вона не навчиться щось досконало виготовляти своїми руками, але почерпне щось таке, яке залишиться в її душі назавжди добрим спомином про нас.

І це буде найвища оцінка нашої роботи.

 Успіхи наших вихованців це величезна робота педагогічного колективу, зусиллями якого в закладі створено освітню систему, яка не тільки залучає вихованців у нові простори інформаційних і соціальних взаємодій, але й дозволяє їм здійснювати ,,пробну самореалізацію” в різних сферах освітньої та творчої діяльності

Завдання, які стоять сьогодні перед навчальним закладом-відповідальні та складні. Тільки самовіддана праця педагогів, у тісній співпраці з батьками, дає можливість досягти високих результатів у навчанні та вихованні підростаючого покоління, яке у майбутньому віддасть всі свої знання, талант та вміння на зміцнення та розквіт нашої держави.

 П’яте десятиліття педагогічний колектив закладу весь свій талант, творчу ініціативу підпорядковує одній великій меті — навчанню і вихованню підростаючого покоління. З великою гордістю вони пишаються своїми вихованцями, багато яких в житті, стали майстрами своєї справи : вчителями, військовими, кваліфікованими робітниками, а то-просто добрими людьми. На часі заміна стандартних виховних заходів для дітей та молоді на цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом, посилення національно-патріотичного виховання.

Сьогодні  міняється час , міняються цінності , але те набуте ніколи  не забудеться нашими випускниками, багато з яких вибрали покликанням свого життя своє дитяче захоплення!

Захоплення , яке ми творили та творимо разом!

 

 

Звіт директора Кролевецької районної станції юних натуралістів

Кролевецька районна станція юних натуралістів заснована у серпні 1993 р і є наймолодшим  позашкільним закладом району.

Сьогодні Кролевецька СЮН — невід’ємна складова всієї системи освіти району, що приділяє особливу увагу природоохоронному та екологічному вихованню дітей, використовуючи для цього різноманітні форми еколого – натуралістичної роботи.

Безпосередньо на станції та її філіалах загальноосвітніх шкіл сіл Ленінське та Грузьке, Кролевецької ЗОШ № 2,5 спеціалізованої школи № 3 працює мережа з  28 різнопрофільних гуртків еколого – натуралістичного напрямку, в яких навчається 350 вихованців.

Основною формою навчально-виховного процесу на станції є гурткова робота.

В гуртках загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню творчих здібностей дітей та забезпечують розвиток початкових інтересів займаються 216 вихованці , гуртки основного рівня відвідує 112 учнів, вищого – 22.

Заняття гуртків в основному проводяться за програмами , які розроблені на основі програм Міністерства освіти і науки України .Гуртки “Художнє різьблення по дереву”, “Природа І творчість” працюють за власними авторськими програмами.

Ураховуючи вимоги  щодо реформування освітянської галузі та модернізації роботи позашкільних закладів в сучасних умовах, пріоритетами діяльності педагогічного колективу Кролевецької станції юних натуралістів є: дитина, родина, творча діяльність педагогічного колективу, формування креативного позашкільного навчально – виховного мікросоціуму.

Відповідно до визначених пріоритетів педколектив закладу працює над вирішенням таких завдань:

Серед форм організації навчально – виховної роботи, орієнтованих на спрямування дітей до творчої, пошуково – дослідницької та дозвіллєвої діяльності в позашкільному закладі перевагу надано гурткам квітникарства та рослинництва, природоохоронного, сільськогосподарського, краєзнавчого, декоративно – ужиткового профілів.

Керівники гуртків природоохоронного профілю намагаються організувати діяльність дітей так, щоб через самостійні відкриття, розв’язання проблемних завдань, різноманітні дії з природними об’єктами вони оволодівали новими знаннями , вміннями та навичками. Допомагають в цьому такі форми роботи як навчально-пізнавальна екологічна стежина, заняття на місцевості,  екскурсії в природу, експедиції, походи, що мають природоохоронну, навчально-виховну спрямованість, містять ряд завдань з екології, включають не тільки ознайомлення з природою рідного краю, а й елементи дослідницької, практичної, природоохоронної та ігрової діяльності.

З великим задоволенням діти відвідують гуртки “Природа і творчість”, “Квітникарі-аранжувальники”, “Фітодизайн”, адже робота в цих об’єднаннях відкриває безмежні можливості для творчості, розвиває естетичне сприйняття й формує потребу в спілкуванні і створенні прекрасного. Тут діти вчаться відчувати природу, бачити неповторну її красу.

Особливою популярністю в юннатів користується гурток “Художнє різьблення по дереву”. Навчання в гуртку передбачає розширення знань учнів про традиційні види народних ремесел, формування практичних умінь та навичок різних видів різьблення по дереву, навчання техніці виготовлення виробу. Основний зміст роботи таких гуртків полягає в тому, щоб допомогти кожній дитині знайти себе як індивідуальність, сформувати здібності, пробуджувати бажання вивчати культуру рідного народу.

Кожен педагог станції юннатів працює над створенням та удосконаленням на своїх заняттях доброзичливого емоційного клімату, розвиває інтерес до предмету, формує потребу в біологічних знаннях.

Важливою є інтеграція дітей соціально вразливих категорій в звичайні гуртки позашкільного закладу.

У 2015-2016 р. склад вихованців за соціальними групами на Кролевецькій СЮН становить: діти з

Малозабезпечених сімей 16
Сироти 5
Діти-інваліди

Діти диспансерної групи

8

2

Діти, з багатодітних сімей

Діти, батьки яких знаходяться в зоні АТО

        40

3

Заняття для таких дітей проводяться у групах, в мікрогрупах та індивідуально, залежно від типу гуртка, з урахуванням інтересів і можливостей за станом здоров’я у вигляді практичних занять «Фантузуй і малюй», занять круглих столів «Справжній друг», конференцій «З упевненістю в майбутнє» тощо. Діти мають змогу брати участь у все можливих конкурсах та проектах, акціях, тематичних тижнях таких, як «Завтра починається сьогодні», «У творчості – радість життя», «Закон – найвищий прояв людської мудрості» тощо.

В 2012-15 роках позашкільний заклад працював над впровадженням соціально – освітнього проекту “Дійти до кожного, зацікавити всіх”, що сприяє створенню, насамперед, освітньо-виховного середовища для дітей соціально — вразливих категорій. Працюючи над реалізацією даного проекту  СЮН співпрацювала з реабілітаційним центром у організації і проведенні роботи з дітьми — інвалідами. За цей період було проведено 7 індивідуальних занять з дітьми з особливими потребами з художнього різьблення по дереву.

На жаль, із-за відсутності автомобільного транспорту робота за технологіями пересувного позашкільного навчального закладу не здійснюється.  Але на філії у с. Ленінське (2 групи) та на базі ЗОШ с.Грузьке (3 групи) займається 68 вихованців, що становить  19,4% від загальної кількості вихованців закладу.

Одним з пріоритетних напрямів роботи станції є науково-дослідницька робота з картоплярства та городництва. Продовжується апробація сортів та гібридів, перспективних для вирощування в Північному регіоні. У 2013-15 рр.. найкраще показали себе такі сорти томатів: сорти Руслана Духова, “Сливка Полісся”, “Ред алерт”, “Етуаль”, “сливка Бендрика”, “Радуниця”, “Де — барао золотий”,  “Де – барао полосатий”, “Ред алерт”, “Золоті купола”, “Данко рожевий”, “Рейна”,“Волове серце розове”, “Диво Внукової”; картоплі: “Космос”, “Веснянка”, “Придеснянський”, “Багряна”, “Каррера”, “Одісей”, “Тайфун”.

Пріоритетним напрямом діяльності станції юних натуралістів є екскурсійно-пізнавальна, пошуково  — дослідна, природоохоронна діяльність з метою збереження  унікального природного об’єкту природозаповідного фонду України, ботанічної пам’ятки природи “Яблуня-колонія”. Під керівництвом доктора геолого-мінералогічних наук, академіка Міжнародної академії енерго-інформаційних технологій Аліси Якимівни Дроздовської та директора інституту садівництва Національної Академії наук Аркадія Назаровича Кручека проводяться  наукові дослідження  біополя і магнітного випромінювання  об»єкту .

Пріоритетним напрямом діяльності закладу залишається організаційно – масова та практична природоохоронна робота з вихованцями. Щорічно проводяться природоохоронні акції “Жовтий лист-осінь без диму”, “Ялинка”, “Як зимуєш пернатий, друже?”, “Первоцвіт”, “Джерело”, ”Зелений паросток майбутнього”, Тиждень екології “Живи, рідне місто”, присвячений Міжнародному Дню Землі.

Традиційними на Кролевецькій СЮН стали осінні свята “Свято Квітів”, “Свято Урожаю”, конкурс букетів та композицій із сухоцвітів, присвячений Міжнародному літературно-мистецькому фестивалю “Кролевецькі рушники”, які є водночас підсумком роботи юннатів на навчально-дослідних ділянках.

Щороку дитячу аудиторію збирають науково-пізнавальні та розважальні “В королівстві Флори та Фауни”, “Ерудит”, “Турнір кмітливих”, зустріч у “Фітовітальні”, народознавчі свята “Українські вечорниці” та ін. Також  проводяться  виставки “Природа, фантазія, творчість”, “Природа очима дітей”, пасхальних композицій, до річниці Голодомору 32-33рр. в Україні, новорічних букетів та композицій «Замість ялинки-букет», тематичні виставки екоплакатів та малюнків.

В межах обласного соціально-освітнього проекту «Перемога 2015: від «Я» до «Ми» педагогічний та учнівський колективи Кролевецької районної станції юних натуралістів  взяли участь:

Практична природоохоронна робота є частиною виховного процесу на СЮН.

З метою залученню школярів до трудової діяльності природоохоронного характеру, формуванню відповідального та бережливого ставлення до природи в закладі розроблено та реалізуються місцеві освітні програми і проекти,:

Під час екологічних рейдів до “Ведмедівської криниці” було проведено ряд робіт з облаштування прилеглої до джерела території та встановлено стенд інформаційного характеру.

Також одним із заходів була проведена операція «Голубі артерії Сумщини», під час якої було висаджено близько 30 дерев на березі р.Свидня. Велика увага приділяеться на поліпшення стану р. Калище, Криниці-Джерела, Попової долини, р.Реть з цією метою старшокласники взяли активну участь у заходах по очищенню річки  від сміття та бруду.

Юні натуралісти є активними учасниками Всеукраїнських, обласних конкурсів, акцій, операцій. Вже стали традиційними районні етапи Всеукраїнських конкурсів: «До чистих джерел», «Біощит», «Вчимося заповідувати», «Птах року», «Зелений паросток майбутнього», «Енергія і середовище», «Плекаємо сад», «Парад квітів біля школи», «Юннатівський зеленбуд», «Дослідницький марафон», «Рослини – рятівники від радіації», «День юного натураліста в Україні», «Діти за гуманне ставлення до тварин», «В об’єктиві натураліста» та інші.

За підсумками участі у масових заходах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів за останні 3 роки Кролевецька СЮН одержала 47 відзнак , з них 18 призових місць:

за перемогу у Всеукраїнському етапі конкурсу «Свято зустрічі птахів 2015» у практичній номінації «Виготовлення та розвішування штучних будівель» від організаторів конкурсу та директора Київського еколого-культурного центру Володимира Борейко нагороджено Буйвала Олексія вітальним листом, грамотою та мобільним телефоном «BRAVIS» ;

Також Кролевецька СЮН нагороджена грамотою Національного еколого – натуралістичного центру за активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Мій рідний край, моя земля» та позитивні результати в природоохоронній і дослідницькій роботі за напрямком «Практична природоохоронна робота і екологія», Грамотою управління освіти і науки облдержадміністрації нагороджені гурток овочівників-рослинників за проведення змістовної дослідницької роботи на НДЗД закладу.

Подяками

Сумського обласного управління водних ресурсів,

Сумської обласної ради,

Державної екологічної інспекції у Сумській області

нагороджений гурток «Художнє різьблення» за вагомий внесок у забезпеченні реалізації державної екологічної політики у сфері охорони та раціонального використання водних ресурсів Сумської області;

Грамотою МОНУ  НЕНЦУМ за зайняте 1 місце у фіналі національного етапу VΙ міжнародного екологічного конкурсу «Здоров’я може бути смачним» нагороджена Краснопольська Єлизавета;

Грамотою МОНУ  НЕНЦУМ за зайняте ΙΙΙ місце у фіналі міжнародного дитячого екологічного форуму «Зелена планета» в номінації «Різноманітність вікових традицій» нагороджена Сіра Анастасія;

Грамотою МОНУ  НЕНЦУМ за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка «Зоологічна галерея» нагороджений Панасюк Денис;

Дипломом Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта» та подякою за зайняте 1 місце у Всеукраїнському конкурсі «До чистих джерел» нагороджений гурток «Художнє різьблення по дереву» кер. Біляченко І.В.

Грамотою ДОН  ОЦПО та РТМ за зайняте ΙΙ місце в обласному етапі VΙΙΙ Міжнародного еколого-оздоровчого конкурсу «Веломанія» в номінації «Велосипед-Довкілля-Людина» нагороджена Чернодід Ірина

 

Щорічно переможці Всеукраїнських, обласних та районних заходів нагороджуються безкоштовними путівками до національного оздоровчого табору «Юннат» в м.Київ під час зимової та літньої оздоровчої кампанії.

Організація змістовного дозвілля вихованців – важлива складова соціалізації особистості, розвитку її творчого потенціалу. Серед організаційних форм дозвілля варто виокремити роботу закладу в канікулярний час. Під час канікул актуальним є проведення свят, інтелектуальних ігор, пізнавально – розважальних конкурсних програм, екскурсій тощо.

Оптимізації виховного простору позашкільного закладу сприяє проведення 3-го оздоровчо-виховного семестру в структурі навчального року. Вважаємо, Справжньою творчою знахідкою педагогічного колективу позашкільного закладу є організація в літній  період профільного оздоровчого табору “Юний натураліст”, що надає можливість домогтися ефективного оздоровлення вихованців, зміцнення здоров’я та задоволення інтересів і духовних запитів дітей.

Під час перебування у таборі діти не тільки ознайомлюються з біо- та ландшафтним різномаїттям, отримують конкретні уявлення про явища і взаємозв’язки компонентів живої природи, загальну екокультуру, а й знайомляться з містом та його історико – культурною спадщиною, що є основою для формування краєзнавчих знань та національного самоусвідомлення підростаючого покоління.

У літній період роботи профільного оздоровчого табору «Юний натураліст» здійснюється реалізація короткострокового освітньо-виховного проекту «Я і моя країна», організація пошуково-дослідницької діяльності, проведення днів здоров’я, народознавчих свят, виставкова діяльність.

За підсумками участі у обласному етапі огляду — конкурсу “На кращий дитячий оздоровчий заклад” у 2014 р. профільний табір “Юний натураліст” Колевецької районної станції юних натуралістів зайняв III місце та нагороджений дипломом Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації та цінним подарунком.

Особливістю роботи з батьківським колективом  на Кролевецькій СЮН є постійна і тісна співпраця батьків з педагогами й дітьми.

Вивчаючи запити батьків, їх родинний досвід, естетичні вподобання та моральні пріоритети, кожен керівник будує свої відносини з батьківським колективом відповідно до напрямку роботи гуртка, свого професійного і педагогічного досвіду.

Сімейні свята, які вже стали доброю традицією проводяться невимушеній обстановці у вигляді веселих конкурсів такі як: «Веселі старти»,  ігрових програм для дітей і батьків «Нерозлучні друзі — дорослі і діти», «Українські вечорниці» «Козацькі забави», вітальних програм «Вечір-реквієм до Дня перемоги», новорічних свят «Новорічна плутанина», майстерня Діда Мороза тощо.

Ніколи не буває порожньою «Скринька пропозицій, зауважень і побажань», яка розміщена на інформаційному стенді поряд із розкладом занять.

За принципом «долаємо проблеми разом» працює й адміністрація закладу, організовуються круглі столи за участю і дітей, і батьків, і педагогів.

Працюючи на перспективу закладу варто зосередити увагу на таких формах співпраці з профільними державними та громадськими організаціями, вищими навчальними закладами , науковими установами, як розроблення тематики та методики проведення дослідницьких робіт, профорієнтаційна екскурсійна діяльність, рецензування пошуково – дослідницьких робіт вихованців, просвітницька діяльність на базі природо заповідного об’єкту ЗДЗ «Яблуня – колонія», проведення еклого-натуралістичних заходів, оздоровчої кампанії тощо. Важливою умовою співпраці є письмове укладання угод з чіткім визначенням сторін.

Нагальним питанням залишається програмне забезпечення роботи гуртків еколого – натуралістичного напряму. Сучасні вимоги  до навчально – виховних програм показали необхідність удосконалення існуючих програм, розроблення та упровадження нової програмної бази, модернізацію навчально – технічної бази, адже для того, щоб бути цікавим сучасній дитині, відповідати потребам профорієнтації, додаткової освіти, дозвіллєвої діяльності, педагогам – позашкільникам необхідно корегувати зміст навчально – виховних програм відповідно до сучасних освітніх вимог.

Виконання фінансових планів комунальних підприємств районної ради за підсумками 9 місяців 2015 року

finansovyj-plan

фин фин1 фин2 фин3 фин4 фин5